Accreditatiepunten kun je behalen indien:

- je ingeschreven staat bij een kwaliteitsregister;

- het leertraject geaccrediteerd is voor het register waar je bent ingeschreven; zie de productcatalogus op onze website;

- je het leertraject hebt gevolgd en de toets met een voldoende hebt afgerond;

- je het accreditatiefomulier na afloop van het leertraject correct hebt ingevuld.