Krijg je een melding dat je Flash of Flash Player nodig hebt om een leerproduct te bekijken? Dan heb je te maken met een verouderd leerproduct. Stuur een mailtje naar je werkgever of opleider en vraag of zij een nieuwer, flashvrij leertraject beschikbaar kunnen stellen. Van alle leerproducten van GGZ Ecademy is er nu een flashvrije versie beschikbaar. 

Hoe herken ik een Flash-product?

Het gebruik van flashversies van leerproducten kan voor verschillende problemen zorgen, zoals het niet starten van een bepaalde activiteit, video of tekst of het niet goed opslaan van voortgang. Bij flashproducten krijg je vaak een melding over flash in beeld, daarnaast kun je flash trajecten herkennen aan het Flash symbool in de e-learning: