Het verenigingsbestuur van GGZ Ecademy bestaat uit mensen die werkzaam zijn bij een van de leden van GGZ Ecademy.

Bestuur

Nicole Hermans, Antes - Parnassia Groep
Hedda van 't Land - RINO Groep
André van Boekholt, Dimence Groep
Annet Kunz, HVO Querido
Walther Tibosch, Novadic Kentron

Directie

Arjan Pronk, arjan@ggzecademy.nl

Werknemers

Irene Bijl, coördinator Support & Beheer , irene@ggzecademy.nl

Irene maakt deel uit van het supportteam en voor veel mensen het eerste aanspreekpunt van GGZ Ecademy. Zij is verantwoordelijk voor de helpdesk en supportsite, applicatiebeheer en beheer van de business modellen. 

Margreet Botter, coördinator Ontwikkeling, margreet@ggzecademy.nl

Margreet is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van scholingsmateriaal en de samenstelling van redactieraden. Je mag haar altijd mailen als je experts weet die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van lesmateriaal. 

Ingrid van Dijck, secretarieel medewerker, ingridvandijck@ggzecademy.nl 

Ingrid zorgt dat de bijeenkomsten en trainingen van GGZ Ecademy op rolletjes lopen, dat accreditatie is geregeld en ondersteunt de medewerkers, directie en bestuur van GGZ Ecademy.

Inge Jansen, projectleider, inge@ggzecademy.nl 

Inge leidt onze projecten in goede banen. Zij is hierdoor betrokken bij veel van de nieuwe ontwikkelingen van GGZ Ecademy. Samen met collega’s, externe partijen en leden werkt zij projectmatig aan verbeter ideeën.

Rob Keukens, inhoudelijke adviseur, rob@ggzecademy.nl

Rob houdt de inhoudelijke ontwikkelingen in de ggz bij en onderzoekt daarvan de relevantie voor (de producten van) GGZ Ecademy. Daarnaast is hij betrokken bij de scholen. 

Judith Konings, Product Owner, judith@ggzecademy.nl

Judith begeleidt als Product Owner CLP de uitbreiding en ontwikkeling van het leerplatform. En zij verzorgt de communicatie met leden en leveranciers om te zorgen dat de kwaliteit van het CLP voldoet aan de wensen van de leden.

Wilda Kool, coördinator leden, wilda@ggzecademy.nl

Wilda zorgt ervoor dat de ontwikkelde producten ook daadwerkelijk een plekje krijgen in de scholing bij de leden. Ze komt veel bij de leden langs om te horen wat de behoeften zijn en wat GGZ Ecademy daarin kan betekenen. Met nieuwe leden stelt zij een succesplan op tijdens de startbijeenkomst. Je kunt met haar over allerlei ideeën rond implementatie sparren.

Vijay Mahabir, Informatieanalist/Supportvijay@ggzecademy.nl

Vijay maakt deel uit van het supportteam en is samen met Irene voor veel mensen het eerste aanspreekpunt van GGZ Ecademy. Daarnaast is hij een van de beheerders van het CLP. 

Karen Meijs, coördinator trainingen & bijeenkomsten, karen@ggzecademy.nl

Karen zorgt voor inspiratie en kennisdeling met verschillende soorten activiteiten. Je komt haar tegen bij de startbijeenkomst, trainersbijeenkomst en de seminars. Karen geeft de auteur & ontwerp training en is het aanspreekpunt voor trainingen.  

Ingrid Meuwissen, organisatieondersteuner, ingridmeuwissen@ggzecademy.nl 

Ingrid werft nieuwe leden en partners voor de vereniging en ze houdt alles in de ledenadministratie bij. Ze zorgt ervoor dat (nieuwe) leden op de hoogte blijven van belangrijke alle verenigingszaken via mailings, nieuwsbrieven en via de site.

Marieke Post, coördinator communicatie, mailto:marieke@ggzecademy.nl

Marieke is verantwoordelijk voor de coördinatie van de interne en externe communicatie van de vereniging. In samenwerking met collega’s zorgt ze ook voor de uitvoering ervan. Pauline Neefs-Franke (olga@ggzecademy.nl) en Olga Heeren (pauline@ggzecademy.nl) vervangen tot 1-1-2023 Marieke Post i.v.m. verlof. 

Marjolijn Tijsmans, procesbegeleider ontwikkeling leerproducten, marjolijn@ggzecademy.nl 

Marjolijn begeleidt het proces rondom de ontwikkeling van onze leerproducten en is de schakel tussen GGZ Ecademy en onze leveranciers wat betreft de planning, de (coördinatie van de) testfase, de definitieve oplevering en eventuele wijzigingen in ons format. Ook neemt zij deel aan projecten die samenhangen met het ontwikkelproces.

Oscar Visser, Senior implementatie consultant, oscar@ggzecademy.nl 

Oscar maakt als consultant onderdeel uit van het support team van GGZ Ecademy en ondersteunt leden bij het implementeren van het centraal leerplatform en leerproducten in diverse leeromgevingen. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van de software en is verantwoordelijk voor een aantal projecten.

Kees van de Wal, Manager kwaliteit en beheer, kees@ggzecademy.nl

Kees zorgt samen met collega's dat processen soepel verlopen en dat nieuwe diensten of business cases goed in de organisatie kunnen landen. Daarnaast heeft Kees een overkoepelende rol in het beheer van alle systemen en neemt hij deel in diverse projecten.

Lauranne van Grinsven, ontwikkelaar (online) leerproducten lauranne@ggzecademy.nl
 

Lauranne maakt deel uit van team ontwikkeling, waar zij zich naast het ontwikkelen van nieuwe leerproducten ook bezighoudt met het beheer van bestaande leerproducten. Daarnaast zorgt zij ervoor dat de formats van GGZ Ecademy (technisch) up-to-date blijven.   

Anne Wubbels, Medewerker Support & Consultancy, anne@ggzecademy.nl 

Anne maakt deel uit van het supportteam en is voor veel mensen het eerste aanspreekpunt van GGZ Ecademy. Daarnaast ondersteunt zij als consultant de leden bij implementatie van het centraal leerplatform.