Voor ieder leerproduct dat GGZ Ecademy ontwikkelt, wordt een redactieraad samengesteld. De redactieraad is een team van experts dat inhoudelijke input levert voor de ontwikkeling van leerproducten van GGZ Ecademy. Doorgaans zijn het een stuk of vijf mensen uit verschillende geledingen van de ggz die elk vanuit hun eigen perspectief en functie weten wat iemand moet kennen en kunnen om zijn vak goed uit te oefenen.

Proces

De redactieraad komt tijdens de eerste kick-off zo'n drie uur bijeen samen met de partij die het leerproduct technisch en didactisch gaat ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gebrainstormd over de inhoud van een specifiek leerproduct. Dat is doorgaans een e-learning-module , maar kan ook een begeleid traject of een training zijn. Tijdens die brainstorm wordt een analysedocument besproken, waarin de eerste kaders staan opgesteld. Aan de hand van de analyse worden die kaders van het product scherper neergezet: wie is de doelgroep, wat zijn de leerdoelen, wat zijn kritieke taken, welke casussen zijn van belang, etc. 

Hierna wordt de blauwdruk ontwikkeld waarin alle gemaakte keuzes staan. Op basis van die blauwdruk wordt een leerproduct ontwikkeld. De redactieraad is vanaf de kick-off tot en met de oplevering betrokken bij het ontwikkelproces.

Tijdsbesteding

Deelname aan de redactieraad vraagt commitment. Het is niet exact te zeggen hoeveel uren je ermee kwijt bent, maar reken op circa dertig uren verdeeld over een half jaar tot negen maanden, waarbij het zwaartepunt in de eerste maanden ligt. Je komt in totaal zo'n vier tot vijf keer bijeen en krijgt lees- en beoordelingswerk mee om in je eigen tijd en op je eigen plek te verrichten.

Vergoeding

Er is een vergoeding voor de tijd die men inhoudelijk besteedt aan de redactieraad. Het gaat om de tijd die is besteed aan bijeenkomsten, overleg via Zoom/mail, en voorbereiding thuis. De vergoeding bedraagt €100,- per netto besteed uur (dat is inclusief BTW). Reistijd en –kosten worden niet apart vergoed. Uitgangspunt is dat de instelling waar een redactieraadslid werkt het bedrag declareert, omdat een redactieraadslid als het ware wordt gedetacheerd. Wie als privépersoon in de redactieraad zit of expliciet met de instelling heeft afgesproken het lidmaatschap in eigen tijd te vervullen, mag na het tekenen van een modelovereenkomst het bedrag zelf declareren.

Wat redactieraden vertellen

We hebben oud-redactieraadsleden gevraagd hoe ze hun deelname aan de redactieraad hebben ervaren:

'Het is bijzonder inspirerend is om met andere 'vakidioten' te sparren over de ontwikkelingen binnen je vakgebied.'

'Samen materiaal te ontwikkelen waarmee je collega's kunnen worden geschoold en de zorg wordt verbeterd, is een dankbare klus.' 

'Het geeft best een kick je naam te zien staan bij het uiteindelijke lesmateriaal, want dat ziet er echt mooi uit!'

'Naast dat het erg leuk was om te doen, kreeg ik als verpleegkundig specialist voor het helpen ontwikkelen van lesmateriaal accreditatiepunten.'