Ja, er is een vergoeding voor de tijd die men inhoudelijk besteedt aan de redactieraad. Het gaat om de tijd die is besteed aan bijeenkomsten, overleg via skype/mail, en voorbereiding thuis. De vergoeding bedraagt €100,- per netto besteed uur (dat is inclusief BTW). Reistijd en –kosten worden niet apart vergoed. Uitgangspunt is dat de instelling waar een redactieraadslid werkt het bedrag declareert, omdat een redactieraadslid als het ware wordt gedetacheerd. Wie als privépersoon in de redactieraad zit of expliciet met de instelling heeft afgesproken het lidmaatschap in eigen tijd te vervullen, mag na het tekenen van een modelovereenkomst het bedrag zelf declareren.

Zie ook: Hoeveel tijd kost het deelnemen aan een redactieraad?