Afkorting of begripBetekenis
AanmeldcodeEen aanmeldcode kan gebruikt worden om toegang te krijgen tot een specifieke leeromgeving. In die leeromgeving is geconfigureerd dat een beheerder je toegang moet goedkeuren. Alleen als je de juiste aanmeldcode invult zal je toegang verleend worden.
Verwar een aanmeldcode niet met een aanmeldsleutel.
Aanmeldsleutel    Een aanmeldsleutel is een reeks karakters die je kunt gebruiken om toegang te krijgen tot een specifieke leeromgeving. Tijdens het aanmeldproces kan deze worden ingevuld. Een aanmeldsleutel heeft de volgende syntax: XXX-12345678. Aanmeldsleutels worden o.a. gebruikt om studenten van aangesloten onderwijsinstellingen toegang te geven tot de betreffende leeromgeving.
Verwar een aanmeldsleutel niet met een aanmeldcode.
AICC-ledenLeden die onze content via AICC-koppeling in het eigen LMS gebruiken noemen we AICC-leden.
Het Centraal leerplatform kan op twee manieren worden gebruikt: elk lid kiest of het CLP gebruikt wordt zonder een eigen LMS of dat het eigen LMS leidend is en de content via een LTI- of AICC-koppeling uit het CLP wordt gebruikt.
CLPCentraal leerplatform GGZ Ecademy, de leeromgeving die GGZ Ecademy beschikbaar stelt aan haar leden.
LMSLeermanagement systeem. Voorbeelden: Ilias, aNewSpring, Moodle, Blackboard, enz.        
LTILearning Tools Interoperability, Hiermee kun je een leerproduct uit het ene LMS beschikbaar stellen in het andere LMS. Dit wordt door onze leden gebruikt die een eigen LMS hebben en daarin de producten van de GGZ Ecademy die in het CLP staan willen aanbieden.
LTI-ledenLeden die vanuit het eigen LMS werken en onze content via een LTI-koppeling gebruiken noemen we LTI-leden.
Het Centraal leerplatform kan op twee manieren worden gebruikt: elk lid kiest of het CLP gebruikt wordt zonder een eigen LMS of dat het eigen LMS leidend is en de content via een LTI- of AICC-koppeling uit het CLP wordt gebruikt.
Leden die rechtstreeks in het CLP werkenLeden zonder eigen LMS, die dus rechtstreeks in het CLP werken.
Het Centraal leerplatform kan op twee manieren worden gebruikt: elk lid kiest of het CLP gebruikt wordt zonder een eigen LMS of dat het eigen LMS leidend is en de content via een LTI- of AICC-koppeling uit het CLP wordt gebruikt.
SCORMBestandsformaat voor uitwisseling van e-learningmodules tussen verschillende LMS-en. Er zijn twee gangbare standaarden, het oudere SCORM 1.2 en het nieuwere SCORM 2004. Veel LMS-en , zo ook aNewSpring, ondersteunen wel SCORM 1.2 maar geen SCORM 2004. De nieuwe functionaliteiten die SCORM 2004 biedt worden vrijwel nooit toegepast.