Twee keer per jaar organiseert GGZ Ecademy een seminar over een thema wat op dat moment speelt binnen de ggz. Denk aan thema's met betrekking tot trends in de ggz of over opleidingskundige ontwikkelingen. Deze bijeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. 

Deze bijeenkomsten zijn tevens via een livestreamverbinding te volgen en we maken een videoverslag die te raadplegen is via het videoplatform van GGZ Ecademy.