Op veel plekken in de ggz spelen dezelfde vragen en behoeften, waardoor kennis en ervaringen delen een absolute meerwaarde is van het lidmaatschap van GGZ Ecademy. 

Vier keer per jaar organiseert GGZ Ecademy voor haar leden een inspiratiebijeenkomst: kijkjes in elkaars keuken, best practises delen, hands on workshops waarmee je zó in je eigen organisatie aan de slag kunt. 

Deze bijeenkomsten zijn interessant voor diegenen die zich binnen de organisatie bezig houden met de implementatie van en/of betrokken zijn bij GGZ Ecademy. Sommige workshops of presentaties nemen we op, zodat de videoverslagen later, door de leden, terug te kijken zijn via het videoplatform van GGZ Ecademy.

Zie voor een overzicht van aankomende bijeenkomsten de agenda op onze website.

Meer informatie over online bijeenkomsten? Lees "Hoe kan ik een webinar volgen?"