Met dank aan de inbreng van onze leden en samenwerkingspartners hebben we een lijst samengesteld van gratis leeroplossingen in tijden van corona. Omdat de ontwikkelingen snel gaan en de behoeften urgent zijn, zullen we deze lijst blijven aanvullen. Je mag de genoemde oplossingen gebruiken, doorsturen en verspreiden. 

Werken in de coronacrisis

Veelgestelde vragen over werken in de coronacrisis
Gedeeld door: V&VN

Vergeet jezelf niet als je voor een ander zorgt
Gedeeld door: GGz Breburg
Toelichting: Tips & adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals

Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis
Gedeeld door: RIVM
Toelichting: Alle RIVM-informatie op een rij voor zorgprofessionals werkzaam buiten het ziekenhuis.

Corona

Afnametechniek specifieke virale diagnostiek
Afnametechniek keelwat en neuswat voor professionals (instructiefilm)
Gedeeld door: RIVM
Toelichting: Instructie voor het veilig afnemen van viraal materiaal.

Corona in langdurige zorg
Gedeeld door: Leyden Academy / Boerhaave Nascholing
Toelichting: Webinars over actuele onderwerpen met betrekking tot Covid-19 in verpleeghuizen en instellingen voor langdurige zorg

Covid-19 voor zorgprofessionals
Gedeeld door: Erasmus Medisch Centrum
Toelichting: Groeiend aantal modules, artikelen en bestanden over covid-19

Crisisscholing
Gedeeld door: Extra handen voor de zorg
Toelichting: Vergelijkbaar met dit artikel, een opsomming van vele gevonden interessante scholingswegen in tijden van corona

E-learning covid-19 coronavirus
Gedeeld door: ZorgLeren
Toelichting: Korte e-learning over preventiemaatregelen, persoonlijke hygiëne, besmetting en aanspreken.

E-learning voor de zorgprofessional over Corona
Gedeeld door: All you can learn
Toelichting: Uitgebreide module over corona met aandacht voor verschillende werkomgevingen. Geeft uitleg over virus en materialen, maar niet over hoe die te gebruiken. Interactief en aangenaam.

Eenvoudige uitleg met animaties over corona

Klinisch redeneren met de covid-19 patiënt
Gedeeld door: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Toelichting: Hoe covid-19 te herkennen, monitoren en behandelen.

Procedure afnemen materiaal bij huisbezoek met twee personen
Gedeeld door: GGD Amsterdam en GGD Kennemerland

Corona & geestelijke gezondheidszorg

Artikelen over corona en ggz (Engelstalig)
Gedeeld door: Mental Health America

Corona, de psychische gevolgen
Gedeeld door: PsyHAG, het netwerk van kaderhuisarsten GGZ

Covid and mental health (Engelstaling)
Gedeeld door: Mind the Gap

Hoe help je juist nu kwetsbare gezinnen?
Gedeeld door: Augeo

Omgaan met spanningen in thuissituatie en zorgen over veilligheid
Gedeeld door: Nederlands Jeugdinstituut
Toelichting: Informatie voor professionals, o.a. gesprekstips bij onveiligheid ten tijden van corona.

Richtlijn GGZ en Corona
Gedeeld door: GGZ Nederland
Toelichting: Voor een belangrijk deel volgt deze richtlijn de algemene Coronarichtlijn van het RIVM. Omdat de GGZ met haar verschillende behandel- en begeleidingsvormen en haar specifieke, diverse doelgroep vraagt om nadere uitwerking is deze richtlijn opgesteld. Deze richtlijn geldt voor de GGZ instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken.

Risicogroep bij kindermishandeling
Gedeeld door: Augeo

Suïcidaal gedrag
Gedeeld door: 113Online.nl
Toelichting: Artikel voor ggz-professionals over suïcidepreventie

Suïcidaliteit herkennen en behandelen in tijden van corona
Gedeeld door: Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCT)

Suïcidepreventie, Vraag Maar
Gedeeld door: 113Online.nl
Toelichting: Gratis e-learning voor niet-zorgprofessionals

Vraag en antwoord over corona, Wet zorg en dwang en Wet verplichte ggz
Gedeeld door: Eldermans Geets advocaten (Juridisch Specialist voor de zorg)

Wetgeving tijdens corona
Gedeeld door: Ministerie van VWS
Toelichting: Hoe om te gaan met de 'Wet zorg en dwang' tijdens corona.

E-health en online communiceren

Alles over beeldbellen
Gedeeld door: Digivaardig in de zorg

Keuzehulp privacy bij videobel-apps
Gedeeld door: Autoriteit Persoonsgegevens

Online behandelen
Gedeeld door: Brabant Academie
Toelichting: In dit E-helath-webinar komen de volgende zaken aan de orden: (evidentie van) blended behandelen, randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden en werken met Minddistrict.

Online communiceren in de zorg
Gedeeld door: Zorg voor beter
Toelichting: Bevat e-learning en een webinar

Webinar over online behandelen
Gedeeld door: E-Health Specialists

Welke (technische) beeldbeloplossingen zijn er voor de zorg?
Gedeeld door: SmartHealth

Zelfhulpmodules
Gedeeld door: GGZ Noord-Holland-Noord
Toelichting: Online zelfhulp cursussen zoals fit blijven, mentaal sterk blijven en beter slapen.

Lesgeven en e-learning 

E-learning beats corona
Gedeeld door: Marcel de Leeuwe
Toelichting: Allerlei tips en webinars over leerinterventies op afstand, online lesgeven, tools etc. van experts.

Leer en ontwikkelsprint
Gedeeld door: Amsterdam UMC
Toelichting: Reflectie app

Online learning tools: laaghangend fruit
Gedeeld door: Marcel de Leeuwe

Op afstand lesgeven (voor docenten) 
Gedeeld door: Blijven leren
Toelichting: Praktische tips zoals een voice-over toevoegen aan powerpoint, het filmen van je scherm en het gebruik van een digitaal prikbord.

Hygiëne

Handen wassen
Gedeeld door: Vilans

Hoe maak je je smartphone schoon in de zorg?
Gedeeld door: Vilans

Po afvoeren
Gedeeld door: Vilans (let op - niet op corona toegespitst)

Wasgoed afvoeren
Gedeeld door: Vilans

Zo makkelijk verspreidt zich een virus. Wees je daar bewust van.
Gedeeld door: Vilans

Beschermende kleding aan- en uittrekken

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Gedeeld door: Rivierduinen

Omkleedprocedure
Gedeeld door: VieCuri

Omkleedprocedure
Gedeeld door: Vilans

Werkinstructie beschermende kleding voor verpleegkundig personeel
Gedeeld door: Medisch Centrum Leeuwarden

Verpleegkundigen

Klinisch redeneren bij covid-19: behandeling
Gedeeld door: Nursing

Omgaan met benauwdheid en verhoogde ademhaling (zie bijlage onderaan)
Gedeeld door: Meander Medisch Centrum

Overzicht leermiddelen en kennisplein corona
Gedeeld door: V&VN

Protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen
Gedeeld door: Vilans
Toelichting: Het KICK-portaal met 500 protocollen is vrij toegankelijk. Zodoende kan iedereen die wil helpen in de zorg tijdens de coronacrisis makkelijk werkinstructies nalezen en zorgkennis opfrissen.

Scholing voor verpleegkundige en herintreder op een niet-acute afdeling
Gedeeld door: Erasmus Medisch Centrum
Toelichting: Zeer gedegen en uitgebreid online-leren-pakket van Erasmus Medisch Centrum waarin de volgende modules hangen:

  • Bereid je voor op een Covid-19 patiënt 
  • Bestudeer risicovolle en voorbehouden handelingen 
  • Pas infectiepreventie toe
  • Voeg zorg rondom respiratie uit
  • Voeg zorg rondom circulatie uit

Website voor verplegenden en verzorgenden

Werken op de Intensive Care

NVIC opfriscursus voor arts-assistenten
- Deel 1: De acuut respiratoir insufficiënte patiënt op de IC met specifieke aandacht voor COVID-19 
- Deel 2: De acuut respiratoir insufficiënte patiënt op de IC met specifieke aandacht voor COVID-19 (mechanische ventilatie) 
- Deel 3: De acuut respiratoir insufficiënte patiënt op de IC met specifieke aandacht voor COVID-19 (hemodynamiek) 
Gedeeld door: NVIC bestuur, door een aantal collega’s uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het OLVG, het Reinier de Graaf Gasthuis en het Haaglanden MC. 
Toelichting: Een driedelige video uitleg, die bedoeld is voor alle artsen, verpleegkundigen en anderen die mee gaan werken op de Intensive Care afdeling.

Scholingspakket Intensive Care e-learning 120 modules
Gedeeld door: ExpertCollege
Toelichting: Wellicht te gespecialiseerd voor ggz maar geeft een overzicht van alle gratis modules.

Digitale vaardigheden

Digivaardig in de zorg
Gedeeld door: ECP, Platform voor de InformatieSamenleving
Toelichting: Op deze kennissite kun je als zorgverlener aan de slag met het verbeteren van je digitale vaardigheden. Hoe digitaal vaardiger jij bent, hoe meer tijd je hebt voor je cliënt en hoe prettiger je werkt.

Samenwerken op afstand

Jitsi 
Toelichting: Jitsi Meet is een dienst waarmee je kunt videobellen. Je kunt het gebruiken via je browser en via een app op je mobiel. Je hoeft dus niets te downloaden en hebt geen account nodig. Jitsi is een open-source-tool maar scoort hoog op gebruiksvriendelijkheid en privacy.

Teams instructies
Gedeeld door: SignOn ICT Trainingen
Toelichting: Een online rondleiding door Teams.    

Teams tutorials
Gedeeld door: Microsoft
Toelichting: In de help-functie van Teams kun je ook veel uitleg vinden. Klik daartoe op de Help-knop (vraagteken) links onderin Teams. Onder 'onderwerpen' en 'trainingen' vind je daar filmpjes en teksten die je verder helpen.

Thuiswerken
Gedeeld door: Learn Together
Toelichting: Heel basic trainingen over thuiswerken, presentaties maken etc

Thuiswerken-reeks
Gedeeld door: aNewSpring
Toelichting: Tips en instructies bij het snel maken van een learning journey en het omzetten van een klassikale les naar een online product.

Thuiswerktoolkit
Gedeeld door: Jonge Honden
Toelichting: Creatieve oplossingen voor thuiswerken en samenwerken op afstand.

Tools voor online samenwerken
Gedeeld door: Thaesis
Toelichting: Een overzicht van 12 tools inclusief voor- en nadelen, functionaliteiten en prijzen.

Leerproducten van GGZ Ecademy

Lid van GGZ Ecademy? De volgende leerproducten kun je goed gebruiken voor scholing van medewerkers in deze tijd:

Infectieziekten in de ggz

Omgaan met bijzonder gedrag 

Psychopathologie

Voorbehouden handelingen