GGZ Ecademy heeft in het verleden gekozen om ZOOM te gebruiken voor online-meetings en webinars. De tool biedt mooie functionaliteiten (o.a. de breakout-rooms en polls) en een constante kwaliteit van de verbinding. 

In maart en april 2020 zijn er diverse beveiligings- en privacyissues van ZOOM in het nieuws gekomen. Daarna heeft ZOOM diverse updates uitgebracht waarin zaken zijn verbeterd. Er zijn mogelijkheden om als host veilig met ZOOM te werken, zie onderstaande lijst. Met deze afspraken en de aanpassingen die ZOOMheeft gedaan vinden wij het verantwoord ZOOM te gebruiken. Belangrijk om te beseffen is dat wij in onze online-meetings, in tegenstelling tot veel ggz- en onderwijsinstellingen - geen bijzondere persoonsgegevens bespreken of anderszins delen.

Om Zoom zo veilig mogelijk te gebruiken houden wij ons aan onderstaande afspraken:

  1. We gebruiken een betaalde licentie (bij gratis licenties zijn niet alle instellingen te gebruiken). 
  2. We gebruiken bij elke meeting unieke ID’s, dus niet het persoonlijke Zoom meetingID 
  3. Elke meeting wordt met een pincode beveiligd.
  4. Participant tracking zetten we uit (inmiddels doet Zoom dat standaard)
  5. De optie Join before host zetten we uit zodat er controle is wie deelneemt.
  6. De optie Waiting room zetten we aan zodat er controle is wie deelneemt.
  7. Na het starten van de meeting wordt deze gelocked zodat niemand anders er meer in kan.
  8. Standaard wordt Recording uitgezet. Als het zinvol is de meeting op te nemen wordt vooraf toestemming gevraagd en wordt de recording lokaal opgeslagen.
  9. File transfer wordt uitgezet.
  10. Storage van chatberichten zetten we uit.


Tip: Wil je anoniem meedoen met een online-meeting, gebruik dan een pseudoniem voor je naam, zet je microfoon op mute en je camera uit.
Tip: Mag je van je werkgever geen ZOOM gebruiken, kijk dan of het mogelijk is om een device van jezelf te gebruiken (pc, laptop, telefoon, tablet) wat niet verbonden is met het bedrijfsnetwerk, vaak is dat wel toegestaan.

GGZ Ecademy heeft een verwerkersovereenkomst met Zoom afgesloten.

Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar privacy@ggzecademy.nl.