Akwa GGZ staat voor ‘alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg’ en is een door ggz-organisaties geïnitieerd kwaliteitsinstituut. Brigitte Suiker heeft  tijdens de trainersbijeenkomst gedeeld welke materialen van Akwa GGZ je kunt inzetten als opleider en trainer.

Keuzehulpen
Aan de hand van korte vragen volgt een concreet en patiënt-specifiek advies voor zorg en behandeling. Deze kan gebruikt worden in het gesprek met de patiënt en naasten, om samen te beslissen welke behandeling het beste past. De keuzehulpen zijn ontwikkeld en getoetst door ggz-professionals.

Casussen
Een concrete casus uit de praktijk stelt je voor een aantal dilemma's. Welke behandelkeuzes maak je en welke vervolgstappen neem je als de casus zich verder ontwikkelt? Aan de hand van de dilemma’s ontdek je welke informatie je in de kwaliteitsstandaarden vindt en waar je deze voor kan gebruiken. Alle casussen zijn gebundeld in het Casusboek Kwaliteitsstandaarden (kosteloos te bestellen).

Werkkaarten
Verschillende vormen van werkkaarten zoals factsheets, infographics en stroomschema’s die ondersteunen bij het toepassen van de kwaliteitsstandaarden. Ze bevatten onder andere tips voor concrete situaties, gesprekshandleidingen en afbeeldingen waarmee je bijvoorbeeld meer zicht op de context van de patiënt krijgt.

Toolkits
Om samen met een behandelaar de juiste keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat de patiënt beschikt over de juiste informatie over de aandoening en mogelijke behandelingen. Om patiënten en naasten hierbij te ondersteunen zijn er toolkits Samen beslissen. Die helpen bij het begrijpen van de stoornis en het overzien van de mogelijke behandelingen.

Video's
In de video’s vertellen patiënten hun verhaal: over hun ziekte en het herstel, en vatten professionals samen wat de belangrijkste punten uit een kwaliteitsstandaard zijn

Team talks
Om jou als trainer te ondersteunen bij het opleiden van collega's in standaarden kun je gratis deskundigheidsbevordering door een expert aanvragen. De teamtraining gaat over een door jouw team gekozen kwaliteitsstandaard of thema en wordt in zijn geheel georganiseerd door Akwa GGZ. De expert komt bij jouw team langs, of verzorgt een online sessie.

Trainersbijeenkomst
Wil je de uitleg van Brigitte terugkijken? De presentatie is als bijlage toegevoegd en er is een opname van de trainersbijeenkomst: