Alle materialen die GGZ Ecademy maakt komen tot stand met de input van experts. Zij vormen de zogeheten redactieraad. Deze redactieraad bestaat uit een team van experts uit verschillende geledingen. Ben jij expert op een bepaald terrein en wil je samen met collega's uit andere instellingen meewerken aan het ontwikkelen van lesmaterialen voor de ggz? Meld je aan door een mail te sturen naar info@ggzecademy.nl o.v.v. Redactieraad.

INHOUDSOPGAVE

Veel gestelde vragen

Wat doet de redactieraad?

De redactieraad komt tijdens de eerste kick-off zo'n drie uur bijeen samen met de partij die het leerproduct technisch en didactisch gaat ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gebrainstormd over de inhoud van een specifiek leerproduct. Dat is doorgaans een e-learning-module , maar kan ook een begeleid traject of een training zijn. Tijdens die brainstorm wordt een analysedocument besproken, waarin de eerste kaders staan opgesteld. Aan de hand van de analyse worden die kaders van het product scherper neergezet: wie is de doelgroep, wat zijn de leerdoelen, wat zijn kritieke taken, welke casussen zijn van belang, etc. 

Hierna wordt de blauwdruk ontwikkeld waarin alle gemaakte keuzes staan. Op basis van die blauwdruk wordt een leerproduct ontwikkeld. De redactieraad is vanaf de kick-off tot en met de oplevering betrokken bij het ontwikkelproces.

Wat is het ideale redactieraadlid?

Waar een redactieraadslid aan moet voldoen, verschilt per te ontwikkelen product. Maar in het algemeen zoeken we mensen die:

 • liefde hebben voor hun vak;
 • weten wat er nodig is om dat vak goed te vervullen;
 • op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied;
 • enthousiast worden van het sparren met collega's van andere instellingen;
 • over hun eigen functie kunnen heenkijken;
 • zich echt de volle tijd van de ontwikkeling van het lesmateriaal committeren;
 • zien wat de kritieke taken zijn binnen hun werk;
 • vanuit hun eigen praktijk(ervaring) aansprekende casussen kunnen aandragen;
 • voorop lopen binnen de organisatie waar het gaat om het toepassen van de laatste inzichten met betrekking tot het thema waarvoor een leerproduct moet worden ontwikkeld;
 • investeren in scholing voor anderen zien als investering in zichzelf.

Wat levert het onze organisatie op?

Je laat een goede kracht, die je eigenlijk niet op de werkvloer wilt missen, meedraaien in een redactieraad. Wat levert dat jouw organisatie op?

 • Met grote stip op nummer 1: Invloed op het te ontwikkelen materiaal. Jouw organisatie kan meebepalen wat er nodig is aan scholing.
 • Jouw organisatie staat vermeld in de credits en toont daarmee aan scholing van personeel in de ggz belangrijk te vinden.
 • Een vergoeding van €100,- bruto per uur, waarmee de kosten voor deelname aan de redactieraad vaak zijn gedekt.
 • De werknemer kan de kennis die hij in redactieraad heeft opgedaan en de contacten die daar zijn gelegd gebruiken in zijn huidige baan.

Wat is de vergoeding voor het deelnemen aan de redactieraad?

De vergoeding bedraagt €100,- per netto besteed uur (dat is inclusief BTW). Het gaat om de tijd die is besteed aan bijeenkomsten, overleg via videocall/mail, en voorbereiding thuis. Reistijd en –kosten worden niet apart vergoed.  

Uitgangspunt is dat de instelling waar een redactieraadslid werkt het bedrag declareert, omdat een redactieraadslid als het ware wordt gedetacheerd. Wie als privépersoon in de redactieraad zit of expliciet met de instelling heeft afgesproken het lidmaatschap in eigen tijd te vervullen, mag na het tekenen van een modelovereenkomst het bedrag zelf declareren.

Hoeveel tijd kost het deelnemen aan een redactieraad?

Dat verschilt per product, maar reken op circa dertig uren verdeeld over een half jaar tot negen maanden. Dat zijn dus gemiddeld ca. vijf uren per maand. Je komt in die maanden vier tot vijf keer bijeen en krijgt lees- en beoordelingswerk mee om in je eigen tijd en op je eigen plek te verrichten.

Hoe is het om deel te nemen aan een redactieraad?

We hebben oud-redactieraadsleden gevraagd hoe ze hun deelname aan de redactieraad hebben ervaren:

'Het is bijzonder inspirerend is om met andere 'vakidioten' te sparren over de ontwikkelingen binnen je vakgebied.'

'Samen materiaal te ontwikkelen waarmee je collega's kunnen worden geschoold en de zorg wordt verbeterd, is een dankbare klus.' 

'Het geeft best een kick je naam te zien staan bij het uiteindelijke lesmateriaal, want dat ziet er echt mooi uit!'

'Naast dat het erg leuk was om te doen, kreeg ik als verpleegkundig specialist voor het helpen ontwikkelen van lesmateriaal accreditatiepunten.'

Kijk hier een filmpje van een enthousiast redactieraadlid.


Wil je je aanmelden als redactieraadlid of heb je nog vragen? Mail naar info@ggzecademy.nl o.v.v. Redactieraad.