In Centraal leerplatform GGZ Ecademy (CLP) kan elke deelnemer zijn eigen portfolio beheren. In het portfolio kunnen zowel items worden geplaatst die in het CLP zijn behaald als items die buiten het CLP zijn behaald. Alleen de deelnemer heeft inzicht in zijn eigen portfolio. Middels een link kan hij zijn portfolio beschikbaar stellen aan anderen.

Je kunt je eigen portfolio inzien, aanpassen en exporteren door in de leeromgeving in de menubalk op je eigen naam te klikken, daaronder zie je de optie 'Portfolio'.

In deze video laten we zien hoe het portfolio werkt, wat de visie is van de vereniging op het portfolio en wat een deelnemer er mee kan.
Vanaf 10:45 deelt Marije Bokma haar ervaringen met het portfolio en de inzet van het portfolio binnen GGZ Noord-Holland-Noord.

Voor meer informatie over de werking van het portfolio verwijzen we je naar deze pagina: Portfolio instellen.

Let op: Het portfolio is alleen bruikbaar voor deelnemer die rechtstreeks in het CLP werken. Als je een leertraject start vanuit een andere leeromgeving (dus vanuit een ander LMS via een LTI-koppeling) is de functie niet beschikbaar.