Er kunnen verschillende soorten berichten worden verstuurd vanuit het platform. Je kunt zelf aangeven of je berichten wilt ontvangen en hoe vaak je deze wil ontvangen. 

Dit kun je aanpassen in je accountinstellingen. Daarnaast kun je de MemoTrainer per leerproduct aanpassen. 

Algemene notificaties en mails aanpassen

 1. Open de leeromgeving. 
 2. Klik rechtsboven op je naam
 3. Kies voor Accountinstellingen
 4. Overige Instellingen
 5. Geef aan of je een mail wilt ontvangen
 6. Geef aan waarover je wel een mail wilt ontvangen
 7. Geef aan hoe vaak je een mail wilt ontvangen
 8. Geef aan of je notificaties over je voortgang wilt ontvangen.
  Dit kunnen berichten zijn die een docenten, trainer of begeleider naar je toestuurt. 
 9. Sla de gegevens op. 


Memotrainer berichten aanpassen in het leerproduct

 1. Open het betreffende leerproduct
 2. Kies rechts in de widget MemoTrainer voor MemoTrainer Instellingen
 3. Geef aan ter voorbereiding op of voor kennisonderhoud
 4. Geef aan op welke dagen je een memotrainer wilt ontvangen of niet wilt ontvangen. 
 5. Kies voor Opslaan.