Onderwijsinstellingen die lid zijn van GGZ Ecademy kunnen het lidmaatschap gedurende het schooljaar onder bepaalde voorwaarden uitbreiden en tegen betaling bijvoorbeeld extra leerproducten en deelnemer- en mentoraanmeldsleutels toevoegen. 


Bij de uitbreiding en uitgifte gelden een aantal voorwaarden. 

Deelnemeraanmeldsleutels:

  • worden per batch van 100 of veelvouden daarvan aangeschaft;  
  • hebben een minimale batchgrootte van 100;
  • zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar;
  • hebben een maximale looptijd van 4 jaar en gaan in op de door de school doorgegeven datum. Dit staat los van de datum van aanmaak van de sleutels;
  • hebben in een batch allemaal dezelfde ingangsdatum.

Leerproducten: 

  • hebben een looptijd tot einde schooljaar. 
  • kunnen gedurende het schooljaar NIET onderling gewisseld worden. Uitbreiding van het aantal leerproducten is wel mogelijk. 

Worden leerproducten verwijderd dan heeft dit gevolgen o.a. voor studenten die het leertraject nog niet hebben afgerond. Meer informatie in dit supportartikel

Mentoraanmeldsleutel  

  • is 1 jaar geldig en de ingangsdatum is begin van het schooljaar.

Aanvraag uitbreiding lidmaatschap

Om het lidmaatschap uit te breiden stuur je een wijzigingsformulier in. Dit formulier kun je hieronder (WORD of PDF) downloaden. Stuur het getekende formulier naar support@ggzecademy.nl. Houd vanaf moment van ontvangst van het aanvraagformulier door GGZ Ecademy tot uitlevering van de leerproducten of aanmeldsleutels rekening met een minimale doorlooptijd van 2 werkweken. Mogelijk kunnen wij sneller leveren.