In de productcatalogus op onze website is per product te zien bij welk kwaliteitsregister en voor hoeveel punten het product is  geaccrediteerd. 

Klik het product aan en klik daarna op het kopje 'Accreditatiepunten' aan de rechterkant om de informatie per register te zien. 

Deelregisters

Wil je weten of een leerproduct voor een deelregister bij jouw kwaliteitsregister is geaccrediteerd? Kijk dan in de scholingsagenda op de website van jouw kwaliteitsregister. Zet de filters 'e-learning' en 'GGZ Ecademy' aan om per leerproduct te zien voor welke deelregisters het geaccrediteerd is.