Dat is afhankelijk van een tweetal factoren:

  1. Of je het leertraject via het Centrale leerplatform (CLP) van GGZ Ecademy hebt gevolgd of in de LMS omgeving van jouw instelling. 
  2. Of je bent ingeschreven bij een kwaliteitsregister

1. Waar heb je het leertraject gevolgd?

Heb je het leertraject in het Centraal leerplatform van GGZ Ecademy (CLP) gevolgd, dan krijg je als de eindtoets met een voldoende is afgerond, de mogelijkheid om een accreditatieformulier in te vullen. Werkt jouw instelling met een eigen leermanagementsysteem (LMS), informeer dan bij de afdeling Opleidingen binnen jouw instelling naar de werkwijze m.b.t. accreditatie van GGZ Ecademy-producten.

2a. Ben je ingeschreven bij een kwaliteitsregister?

Ben je ingeschreven bij een kwaliteitsregister wat niet is aangesloten bij PE-Online (zoals bijv. SKJ, Register Vaktherapie), dan is de kans groot dat je online een portfolio kunt bijhouden. Je moet wel zelf je punten opvoeren. Is het kwaliteitsregister wel aangesloten bij PE-Online, dan worden de behaalde punten automatisch bijgeschreven (mits jouw registratienummer correct is ingevuld op het accreditatieformulier).

2b. Ben je niet ingeschreven bij een kwaliteitsregister?

Dan zul je zelf je bij- en nascholing moeten bijhouden. Heb je een leertraject gevolgd in het centraal leerplatform van GGZ Ecademy, dan krijg je aan het eind de mogelijkheid een certificaat te downloaden. Werkt jouw instelling met een eigen leermanagementsysteem, dan informeer je bij de afdeling opleidingen naar de gang van zaken rond certificering van GGZ Ecademy-producten.