Bij sommige e-learningmodules staat dat de accreditatie nog in aanvraag is. Hoe verloopt het proces van punten bijschrijven als de e-learning al gevolgd wordt en de accreditatie nog niet rond is?

Bij nieuwe producten gebeurt het soms dat ze al wel beschikbaar zijn, maar dat nog niet alle kwaliteitsregisters al accreditatiepunten hebben toegekend. Als de accreditatiepunten belangrijk zijn voor je raden we aan om het leerproduct pas te volgen wanneer de punten toegekend zijn. 

Het met terugwerkende kracht toekennen van de punten is helaas niet mogelijk.