Bij sommige e-learningmodules staat dat de accreditatie nog in aanvraag is. Hoe verloopt het proces van punten bijschrijven als de e-learning al gevolgd wordt en de accreditatie nog niet rond is?


Het advies is om bij nieuw opgeleverde producten altijd eerst na te gaan of de accreditatie al is toegekend. Ook bij bestaande producten is het verstandig om te checken door welke registers accreditatie is verleend. E.e.a. is terug te vinden in de productcatalogus. Accreditatie kan pas worden aangevraagd na de oplevering aan de leden. De afhandeling van de aanvraag bij de diverse kwaliteitsregister neemt 6 tot 8 weken in beslag. Het is daarom raadzaam vooraf na te kijken of een leertraject al is geaccrediteerd.


Het met terugwerkende kracht toekennen van de punten is eventueel mogelijk door een verzoek te sturen naar: accreditatie@ggzecademy.nl met een kopie van het behaalde certificaat, het betreffende klwaiteitsregister én het registratienummer. Zonder deze drie gegevens kan accreditatie niet (achteraf) worden verwerkt.