GGZ Ecademy werkt met automatische accreditatie aanvragen. Dit betekent dat de punten via een automatische koppeling met PE-Online worden verwerkt, mits het leertraject met een voldoende is afgerond.
Dit kan alleen als je jouw registernummer hebt opgeslagen in jouw account.

Er is 1 uitzondering

  • Je wilt accreditatiepunten ontvangen bij SKJ. SKJ werkt niet met PE-Online, waardoor er geen automatische accreditatie kan worden aangevraagd. 


Is een van deze uitzonderingen van toepassing?  Dan kun je de accreditatiepunten laten verwerken door het behaalde certificaat, met de naam van het kwaliteitsregister èn jouw registratienummer binnen 5 werkdagen te mailen naar: accreditatie@ggzecademy.nl.