GGZ Ecademy werkt met automatische accreditatie aanvragen. Dit betekent dat de punten via een automatische koppeling met PE-Online worden verwerkt, mits het leertraject met een voldoende is afgerond.
Dit kan alleen als je jouw registernummer hebt opgeslagen in jouw account.

Behalve voor SKJ

SKJ werkt niet met PE-Online, waardoor er geen automatische accreditatie kan worden aangevraagd. 


Je kunt de accreditatiepunten laten verwerken door het behaalde certificaat, met de naam van het kwaliteitsregister èn jouw registratienummer binnen 5 werkdagen te mailen naar: accreditatie@ggzecademy.nl.