GGZ Ecademy werkt voor steeds meer producten met automatische accreditatie. Dit betekent dat de punten via een automatische koppeling met PE-Online worden verwerkt, mits het leertraject met een voldoende is afgerond.
Let op: Dit kan alleen als je jouw registernummer hebt opgeslagen in jouw account.

Voor welke producten is automatische accreditatie beschikbaar?

Je kan in deze lijst zien voor welke producten er automatische accreditatie beschikbaar is. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Je bent werkzaam bij GGZe. Zij werken op een andere wijze in de omgeving van GGZ Ecademy, waardoor je geen kwaliteitsregister kunt koppelen aan jouw account. 
  • Je wilt accreditatiepunten ontvangen bij SKJ. SKJ werkt niet met PE-Online, waardoor er geen automatische accreditatie kan worden aangevraagd.

Is een van deze uitzonderingen van toepassing?  Dan kun je de accreditatiepunten alsnog laten verwerken door het behaalde certificaat, met de naam van het kwaliteitsregister èn jouw registratienummer binnen 5 werkdagen te mailen naar:  accreditatie@ggzecademy.nl.

Wat als er geen automatische accreditatie beschikbaar is?

Staat het leerproduct niet in de lijst van producten met automatische accreditatie? Vul dan het formulier aan het einde van het leerproduct in zodat wij de punten handmatig kunnen verwerken. 

Tip! Weet je niet zeker of een product eigenlijk wel geaccrediteerd is bij jouw kwaliteits- of beroepsregister? Dat vind je terug in de Productcatalogus.

Tip! Zorg ervoor dat jouw beroeps- of kwaliteitsregister alvast goed in je account staat, ook als je nu nog geen producten met automatische accreditatie volgt. Hoe dat moet lees je hier.